visa thuyền viên hàn quốc

VISA-CHUYỂN-ĐỔI-THUYỀN-VIÊN (C-3-11)

VISA HÀN QUỐC (C-3-11) CHUYỂN ĐỔI THUYỀN VIÊN

Hướng dẫn visa chuyển đổi thuyền viên(C-3-11) – Visa Hàn Quốc ※ Căn cứ cơ sở: Hướng dẫn việc thay đổi thủ tục nhập cảnh và cấp visa đối với thuyền viên với mục đích trao đổi thuyền viên ( Quản lý lưu trú-Số 5272, thi hành ngày 24/7/2020, việc cấp visa C-3-11 là hướng […]

Read more

Du lịch Hàn Quốc