visa thương mại hàn quốc

VISA-THUONG-MAI-HAN QUOC-C3-4

Thủ tục xin VISA HÀN QUỐC LOẠI THƯƠNG MẠI(C-3-4)

Đối tượng xin visa Hàn Quốc thương mại (C-3-4) Những người dự định lưu trú ngắn hạn tại Hàn Quốc với mục đích điều tra thị trường, hợp tác công việc, tư vấn, kí kết hợp đồng, thương mại với quy mô nhỏ và mục đích tương tự khác(ngoại trừ đối tượng lưu trú với […]

Read more

Du lịch Hàn Quốc