Visa du lịch hàn quốc

VISA-DU-LiCH-HaN-QUoC-C3

Thủ tục xin VISA DU LỊCH HÀN QUỐC(C-3), 5 NĂM ĐẠI ĐÔ THỊ(C-3-91), VISA NGẮN HẠN NHIỀU LẦN(C-3)

Hướng dẫn về visa du lịch Hàn Quốc loại visa C-3 , 5 năm đại đô thị(C-3-91), visa ngắn hạn nhiều lần(C-3). Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm. * Thời gian thẩm tra hồ sơ là thời gian trung bình, tuy nhiên có thể gia hạn thêm tuỳ thuộc vào việc yêu cầu […]

Read more

Du lịch Hàn Quốc